VUOSIKERTOMUS 2012

Tilinpäätös

22. Seuraavan ja myöhempien vuosien leasingmaksut


euroa 2012 2011
Seuraavan vuoden leasingmaksut 807 662,00 734 104,00
Myöhemmin suoritettavat leasingmaksut 2 158 069,00 1 986 993,00
Yhteensä 31.12. 2 965 731,00 2 721 097,00