VUOSIKERTOMUS 2012

Tilinpäätös

21. Siirtovelat


euroa 2012 2011
Korkovelat 924 540,05 1 096 896,88
Palkat ja sosiaalikulut 2 088 536,00 1 764 851,59
Osto- ja muut jaksotukset 898 007,98 323 968,72
Yhteensä 31.12. 3 911 084,03 3 185 717,19