VUOSIKERTOMUS 2012

Tilinpäätös

20. Velat konserniyrityksille


euroa 2012 2011
Ostovelat
3 542 504,88
Muut velat 185 758 865,82 185 035 330,90
Siirtovelat 4 919 477,63 5 983 884,92
Yhteensä 31.12. 190 678 343,45 194 561 720,70