VUOSIKERTOMUS 2012

Tilinpäätös

2. Liikevaihto


euroa 2012 2011
Rojaltituotot 20 933 236,43 20 159 550,75
Vuokratuotot 2 986 836,26 2 865 850,09
Muut 2 042 548,32 2 551 321,38
Yhteensä 25 962 621,01 25 576 722,22