VUOSIKERTOMUS 2012

Tilinpäätös

19. Pitkäaikaiset velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin 5 vuoden kuluttua


euroa 2012 2011
Lainat rahoituslaitoksilta 30 000 000,00 30 000 000,00