VUOSIKERTOMUS 2012

Tilinpäätös

18. Tilinpäätössiirtojen kertymä


euroa 2012 2011
Kertynyt poistoero 1.1. 1 025 760,98 1 315 595,39
Tilikauden muutokset -402 847,14 -289 834,41
Kertynyt poistoero 31.12. 622 913,84 1 025 760,98Laskennallista verovelkaa, joka on 24,5 % tilinpäätössiirtojen kertymästä, ei ole kirjattu.