VUOSIKERTOMUS 2012

Tilinpäätös

16. Rahat ja pankkisaamiset


euroa 2012 2011
Pankkitalletukset 1 629 990,00 487 814,02
Yhteensä 31.12. 1 629 990,00 487 814,02