VUOSIKERTOMUS 2012

Tilinpäätös

15. Siirtosaamiset


euroa 2012 2011
Korkosaamiset 1 007 651,15 639 975,98
Muut siirtosaamiset 345 228,06 849 429,07
Yhteensä 31.12. 1 352 879,21 1 489 405,05