VUOSIKERTOMUS 2012

Tilinpäätös

14. Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä


euroa 2012 2011
Myyntisaamiset 2 620 952,88 458 567,80
Lainasaamiset 17 773 526,66 20 751 482,11
Muut saamiset 176 460 606,23 205 845 179,62
Siirtosaamiset 21 750 326,99 12 350 667,06
Yhteensä 31.12. 218 605 412,76 239 405 896,59