VUOSIKERTOMUS 2012

Tilinpäätös

13. Vaihto-omaisuus


euroa 2012 2011
Keskeneräiset tuotteet 14 039,00 19 224,72
Valmiit tuotteet / tavarat 152 871,78 215 244,27
Yhteensä 31.12. 166 910,78 234 468,99