VUOSIKERTOMUS 2012

Tilinpäätös

12. Sijoitukset


2012

MuutTytäryhtiö- Saamiset osakkeet ja
euroa osakkeet tytäryhtiöiltä osuudet Yhteensä
Hankintamenot 1.1. 961 555 728,04 5 167 236,66 6 830 262,76 973 553 227,46
Lisäykset

259 738,47 259 738,47
Vähennykset -81 068 283,68 -2 992 936,66 -52 364,86 -84 113 585,20
Hankintamenot 31.12. 880 487 444,36 2 174 300,00 7 037 636,37 889 699 380,73Arvonalentumiset 1.1. -369 150 000,00
-682 485,00 -369 832 485,00
Vähennykset ja lisäykset 369 150 000,00
-28 837,80 369 121 162,20
Arvonalentumiset 31.12. 0,00
-711 322,80 -711 322,80Kirjanpitoarvo 31.12.2012 880 487 444,36 2 174 300,00 6 326 313,57 888 988 057,932011

MuutTytäryhtiö- Saamiset osakkeet ja
euroa osakkeet tytäryhtiöiltä osuudet Yhteensä
Hankintamenot 1.1. 983 276 888,44 75 366 426,48 6 904 626,86 1 065 547 941,78
Lisäykset 128 778 839,60
179 000,00 128 957 839,60
Vähennykset -150 500 000,00 -70 199 189,82 -253 364,10 -220 952 553,92
Hankintamenot 31.12. 961 555 728,04 5 167 236,66 6 830 262,76 973 553 227,46Arvonalentumiset 1.1. -405 456 029,00
-682 485,00 -406 138 514,00
Vähennykset ja lisäykset 36 306 029,00

36 306 029,00
Arvonalentumiset 31.12. -369 150 000,00
-682 485,00 -369 832 485,00Kirjanpitoarvo 31.12.2011 592 405 728,04 5 167 236,66 6 147 777,76 603 720 742,46Tytäryhtiöosakkeet

Osuus Osuus

Osake- Koti-
osakkeista äänivallasta Kirjanpito-

määrä paikka
% % arvo
Avlis AB* 25 641 347 Tukholma SE 100,0 100,0 533 118 788,70
Ferraria Oy Ab 750 000 Raasepori FI 100,0 100,0 17 659 665,00
Fiskamin AB 1 000 000 Sollentuna SE 100,0 100,0 49 085 185,85
Fiskars Americas Holding Oy Ab 1 000 Raasepori FI 100,0 100,0 207 571 862,76
Fiskars Europe Holding Oy Ab 1 000 Raasepori FI 100,0 100,0 71 340 500,00
Fiskars Services Oy Ab 250 Helsinki FI 100,0 100,0 2 500,00
Fiskars (Thailand) Co., Ltd. 100 Bangkok TH 1,0 1,0 2 409,12
Inhan Tehtaat Oy Ab 10 000 Ähtäri FI 100,0 100,0 1 199 446,33
Kiinteistö Oy Danskog gård 4 000 Raasepori FI 100,0 100,0 504 563,78
Ab Åbo Båtvarf - Turun Veneveistämö Oy 150 Turku FI 100,0 100,0 2 522,82
Yhteensä 31.12.2012
880 487 444,36* Omistaa 13 % (15,1) Wärtsilän osakkeista. Wärtsilä-omistuksen markkina-arvo tilikauden lopussa oli 839,0 milj. euroa (663,9).Muiden yritysten osakkeet ja osuudetKirjanpito-


arvo
Fiskars Oyj Abp:n omistamat muut käyttöomaisuusosakkeet 6 326 313,57
Yhteensä 31.12.2012 6 326 313,57