OSAKKEENOMISTAJAT


Fiskars Oyj Abp:llä oli 16 148 (15 339) osakkeenomistajaa tilikauden lopussa. Keskimäärin 2,1 % (2,8) osakepääomasta oli ulkomaisten tai hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien omistuksessa.


Johdon osakkeenomistus

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan sekä heidän yhdessä perheenjäsenen kanssa määräysvallassaan olevien yhteisöjen omistusosuus yhtiön osakkeista oli 31.12.2012 yhteensä 34 197 729 kpl osakkeita, mikä vastaa 41,8 % yhtiön osakkeista ja äänistä. 31.12.2012 yhtiöllä ei ollut optio-ohjelmaa.


Omistuksen jakautuminen omistajaryhmittäin 31.12.2012
Osakkeiden

Omistuksia % lukumäärä %
Yritykset 615 3,81 32 283 597 39,36
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 26 0,16 1 411 280 1,72
Julkisyhteisöt 9 0,06 4 635 862 5,65
Kotitaloudet 15 193 94,09 31 672 227 38,61
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 196 1,21 10 270 036 12,52
Ulkomaat 109 0,68 420 743 0,51
Hallintarekisteröidyt

1 312 512 1,60
Muut

17 084 0,02
Yhteensä 16 148 100,00 82 023 341 100,00


Osakemäärien jakautuminen 31.12.2012
Osakkeiden
Osakkeiden määrä Omistuksia % lukumäärä %
1─100 5 636 34,90 356 725 0,43
101─500 6 402 39,65 1 700 404 2,07
501─1 000 1 849 11,45 1 422 628 1,73
1 001─10 000 1 965 12,17 5 420 792 6,61
10 001─100 000 227 1,41 6 017 412 7,34
100 001─1 000 000 55 0,34 18 790 395 22,91
1 000 001─ 14 0,09 48 314 985 58,90
Yhteensä 16 148 100,00 82 023 341 100,00

Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat osakerekisterin mukaan 31.12.2012

Osuus
osakkeistaOsakkeet ja äänistä %
1 Virala Oy Ab  10 227 000 11,52
2 Turret Oy Ab  9 095 406 11,01
3 Holdix Oy Ab  8 294 050 10,03
4 I.A. von Julins Sterbhus  2 689 120 3,63
5 Sophie von Julins stiftelse  2 551 791 3,28
6 Varma Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö  2 469 326 3,11
7 Oy Julius Tallberg Ab  2 277 035 3,01
8 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen  1 675 871 2,78
9 Ehrnrooth Jacob  1 626 929 1,98
10 Ehrnrooth Alexander  1 625 000 1,98
11 Fromond Elsa  1 623 926 1,97
12 Ehrnrooth Albert  1 610 372 1,96
13 Ehrnrooth Sophia  1 536 230 1,87
14 Stiftelsen för Åbo Akademi  1 012 929 1,22
15 Wrede Sophie  821 790 1,00
16 Hartwall Peter  748 450 0,91
17 Åberg Albertina  740 679 0,91
18 Lindsay von Julin & Co Ab  733 320 0,90
19 Therman Anna Maria Elisabeth  722 436 0,89
20 Gripenberg Margareta  628 974 0,88
20 suurinta yhteensä 52 710 634 64,86