emea

Epävarma taloustilanne ja julkisen talouden leikkaukset heikensivät kuluttajien luottamusta Euroopassa, ja vähittäiskauppa hallinnoi edelleen ostojaan tarkasti. Tilanne Pohjois-Euroopassa oli vakaampi kuin Etelä-Euroopassa, jossa markkinaolosuhteet olivat erityisen haastavia. Taloustilanne heikkeni vuoden mittaan, mikä vaikutti vähittäiskauppaan  ja kuluttajiin useilla markkinoilla. Monissa maissa puutarha-alan vähittäiskauppa kärsi lisäksi epätavallisen sateisesta säästä.

Konsernin tuloskehitys

EMEA-alueen liikevaihto pieneni 3 % Silva-liiketoiminnasta luopumisen ja lumityökalumyynnin pienenemisen vuoksi.

Kodinliiketoiminnan myynti kasvoi Asumisen kategorian johdolla. Kasvua tukivat onnistuneet lanseeraukset ja jakelun kasvu. Puutarhatuotteiden myynti jäi edellisvuodesta, jolloin lumityökalujen kysyntä oli poikkeuksellista. Fiskarsin markkinaosuus kasvoi edelleen Keski-Euroopassa, vaikka sää myyntikaudella oli sateinen. Ulkoilutuotteiden myynti ylsi vuoden 2011 tasolle, vaikka Silva-liiketoiminnasta luovuttiin heinäkuussa 2011. Panostukset Gerberin kansainväliseen laajentumiseen tuottivat vahvaa myynnin kasvua. Veneliiketoiminta kärsi epävarmasta taloustilanteesta, mutta Buster piti markkinajohtajan asemansa.

EMEA-segmentin liikevaihto

501,9

MILJ. EUROA

 

 

67 % 

Osuus konsernin liikevaihdosta

 

 

Liiketulos

42,6

MILJ. EUROA