konsernin johtoryhmä

Fiskars Oyj Abp:n johtoryhmään kuuluvat konsernihallinnon toiminnoista vastaavat johtajat. Johtoryhmä valmistelee toimitusjohtajan johdolla esityksiä hallitukselle sekä käsittelee konsernin strategiaan, resurssien jakamiseen ja Fiskarsin yhteisen toimintamallin ja liiketoimintamallin toteutukseen liittyviä asioita. Lisäksi johtoryhmä käsittelee yhteisiin toimintoihin liittyviä päätösasioita ja kehityskysymyksiä. Johtoryhmän jäsenten tehtäviin kuuluvat myös sidosryhmäsuhteet.

Johtoryhmä kokoontuu kuukausittain ennalta vahvistetun aikataulun mukaisesti sekä tarvittaessa muulloin. Vuonna 2012 johtoryhmä kokoontui 11 kertaa.

Fiskarsin johtoryhmän vuoden 2012 painopisteitä olivat EMEA-alueen uusi myyntiorganisaatio ja yhtiön viisivuotisen järjestelmäinvestointiohjelman toteuttaminen.

Vuonna 2012 johtoryhmään kuuluivat toimitusjohtaja Kari Kauniskankaan lisäksi talousjohtaja, strategiajohtaja, päälakimies sekä tuotanto-, hankinta- ja logistiikkatoimintojen johtaja. Yhtiön strategiajohtaja on Max Alfthan ja päälakimies on Jutta Karlsson. Konsernin talousjohtaja Teemu Kangas-Kärki nimitettiin Koti-liiketoiminta-alueen johtajaksi 2.3.2012, ja VP, Finance Jyri Virrantuomi nimitettiin väliaikaiseksi talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Ilkka Pitkänen nimitettiin konsernin uudeksi talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 1.9.2012 alkaen. Fiskarsin tuotanto-, hankinta- ja logistiikkajohtaja Hille Korhonen jätti yhtiön lokakuun lopussa ja siirtyi uusiin tehtäviin yhtiön ulkopuolelle. Risto Gaggl nimitettiin yhtiön toimitusketjusta vastaavaksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 20.11.2012.

Yhtiön toiminnan kehittämisen ja yhteisten prosessien ja toimintamallien luomisen helpottamiseksi konsernin HR- ja IT-toimintojen johtajat on kutsuttu johtoryhmän kokouksiin. Siten henkilöstöjohtaja Timo Leskinen ja tietohallintojohtaja Frans Westerlund osallistuivat johtoryhmän kokouksiin vuonna 2012.