johtajisto

Laajennettu johtoryhmä

Fiskarsin johtoryhmä, liiketoiminta-alueiden johtajat sekä HR- ja IT-toimintojen johtajat muodostavat yhdessä laajennetun johtoryhmän (Executive Team). Laajennettu johtoryhmä kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. Kokouksissa käsitellään yhtiön integroidun strategian, yhteisen toimintamallin ja liiketoimintamallin toteutusta sekä konsernin liiketoiminnan kehitystä ja mahdollisuuksia.

EMEAn myyntialueet

Fiskars julkisti toukokuussa 2012 EMEA-alueen uuden matriisiorganisaation, jonka tarkoituksena on kiihdyttää kasvua. Syyskuun alusta lähtien kaksi myyntialuetta, Pohjoinen ja Keski-Eurooppa vastaavat alueensa kaupallisesta menestyksestä. Aiemmin joko Koti- tai Puutarha-liiketoiminnoille raportoineet maajohtajat raportoivat nyt myyntialueiden johtajille.

Jakob Hägerström nimitettiin Pohjoisen myyntialueen johtajaksi ja Axel Goss Keski-Euroopan myyntialueen johtajaksi. Molemmat raportoivat toimitusjohtaja Kari Kauniskankaalle.

Konsernin johtoryhmä seuraa myyntialueiden tuloksia ja suunnitelmia kuukausittaisten ja neljännesvuosittaisten raporttien avulla. Johtoryhmä seuraa myyntialueiden kehitystä sekä käsittelee myyntiin ja liiketoimintaan liittyviä asioita säännöllisissä kokouksissa myyntialueiden johtajien kanssa.

Liiketoiminta-alueiden johto

Fiskars-konsernilla on neljä raportointisegmenttiä – EMEA (Eurooppa, Lähi-itä, Aasia ja Tyynenmeren alue), Amerikka, Wärtsilä (osakkuusyhtiö) ja Muut (kiinteistöt, konsernihallinto ja jaetut toiminnot) – sekä kolme liiketoiminta-aluetta – Koti, Puutarha ja Ulkoilu. Liiketoiminta-alueita johdetaan kahden maantieteellisen segmentin – EMEA ja Amerikka – puitteissa.

Liiketoiminta-alueiden johtajat vastaavat omien alueidensa päivittäisestä toiminnasta ja kehittämisestä sekä varmistavat, että toiminta on lakien ja säännösten sekä Fiskarsin toimintaohjeiden (Code of Conduct) mukaista. Lisäksi he huolehtivat, että liiketoiminta-alueisiin kuuluvien yhtiöiden resurssit ovat oikeassa suhteessa niiden tarpeisiin.

Liiketoiminta-alueiden johtajien tukena näissä tehtävissä ovat liiketoiminta-alueiden johtoryhmät sekä maajohtajat. EMEA-alueen myyntialueiden johtajat osallistuvat EMEA-alueen liiketoiminta-alueiden johtoryhmien kokouksiin myyntialueiden ja liiketoiminta-alueiden läheisen yhteistyön varmistamiseksi.

Konsernin johtoryhmä seuraa liiketoiminta-alueiden tuloksia ja suunnitelmia kuukausittaisten ja neljännesvuosittaisten raporttien avulla. Johtoryhmä seuraa tärkeimpiä toimintoja sekä käsittelee liiketoiminta-alueeseen, brändi- ja kategoriastrategioihin ja liiketoimintamallin toteutukseen liittyviä asioita säännöllisissä kokouksissa liiketoiminta-alueiden johtajien kanssa.

Vuonna 2012 liiketoiminta-alueiden johtajat olivat:

  • Thomas Enckell, Puutarha, EMEA
  • Teemu Kangas-Kärki, Koti, 2.3.2012 alkaen, Jaakko Autere 2.3.2012 asti
  • Jason Landmark, Ulkoilu, Amerikka
  • Juha Lehtola, Veneet
  • Paul Tonnesen, Puutarha ja askartelu, Amerikka