VUOSIKERTOMUS 2012

Hallinto

hallituksen Valiokunnat

Hallitus nimitti vuonna 2012 kolme valiokuntaa: tarkastusvaliokunnan, palkitsemisvaliokunnan ja nimitysvaliokunnan.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan tehtäviä ovat:

 • yhtiön tilinpäätösraportoinnin seuraaminen
 • taloudellisen raportointiprosessin valvonta
 • yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan tehokkuuden seuraaminen
 • yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän antamaan selvitykseen sisältyvän, taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan pääpiirteitä koskevan kuvauksen käsittely
 • tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteisen tarkastuksen seuraaminen
 • lakisääteisten tilintarkastajien riippumattomuuden ja heidän tarjoamiensa oheispalvelujen arviointi
 • tilintarkastajien valintaa koskevan päätösehdotuksen valmistelu nimitysvaliokunnalle.

Tarkastusvaliokuntaan kuuluivat seuraavat hallituksen jäsenet:

 • Gustaf Gripenberg (puheenjohtaja)
 • Alexander Ehrnrooth
 • Paul Ehrnrooth
 • Louise Fromond
 • Karsten Slotte

Tarkastusvaliokunta kokoontui neljä kertaa vuonna 2012. Valiokunnan jäsenten osallistumisaste kokouksiin oli 100 %. Tavanomaisen työnsä lisäksi tarkastusvaliokunta käsitteli yhtiön kestävän kehityksen hallintaa ja raportointia vuonna 2012.

Palkitsemisvaliokunta

Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on valmistella toimitusjohtajan ja konsernin johtoon kuuluvien jäsenten palkkaamiseen ja palkitsemiseen sekä yhtiön palkitsemisjärjestelmään liittyviä asioita.

Palkitsemisvaliokuntaan kuuluivat seuraavat hallituksen jäsenet:

 • Kaj-Gustaf Bergh (puheenjohtaja)
 • Ralf Böer
 • Ingrid Jonasson Blank
 • Jukka Suominen

Palkitsemisvaliokunta kokoontui kuusi kertaa vuonna 2012. Valiokunnan jäsenten osallistuminen kokouksiin oli 100 %. Vuonna 2012 palkitsemisvaliokunta käsitteli yhtiön palkitsemisen puitteita, bonuspalkkiorakennetta, pitkän aikavälin kannustinohjelmaa sekä ehdotusta toimitusjohtajan uudeksi pitkän aikavälin kannustinohjelmaksi.


Nimitysvaliokunta

Nimitysvaliokunnan tehtäviä ovat :

 • hallituksen kokoonpanoa koskevien esitysten valmistelu yhtiökokoukselle yhtiön suurimpien osakkeenomistajien kuulemisen jälkeen
 • hallituksen jäsenten palkkioita koskevien esitysten valmistelu yhtiökokoukselle
 • valiokuntien kokoonpanoa koskevien esitysten valmistelu hallitukselle
 • tilintarkastajien valintaa koskevan esityksen valmistelu tarkastusvaliokunnan tekemän ehdotuksen pohjalta
 • kriteerien ja prosessien vahvistaminen hallituksen toiminnan arviointia varten.

Nimitysvaliokuntaan kuuluivat seuraavat hallituksen jäsenet:

 • Kaj-Gustaf Bergh (puheenjohtaja)
 • Alexander Ehrnrooth
 • Paul Ehrnrooth

Nimitysvaliokunta kokoontui kaksi kertaa vuonna 2012. Valiokunnan jäsenten osallistuminen kokouksiin oli 100 %.