VUOSIKERTOMUS 2012

Hallinto

Hallitus vuonna 2012

Varsinainen yhtiökokous valitsi 15.3.2012 uudelleen kaikki yhdeksän hallituksen jäsentä: Kaj-Gustaf Berghin, Ingrid Jonasson Blankin, Ralf Böerin, Alexander Ehrnroothin, Paul Ehrnroothin, Louise Fromondin, Gustaf Gripenbergin, Karsten Slotten ja Jukka Suomisen.

Yhtiökokouksen jälkeen kokoontunut hallitus valitsi uudelleen puheenjohtajakseen Kaj-Gustaf Berghin ja varapuheenjohtajiksi Alexander Ehrnroothin ja Paul Ehrnroothin. Hallitus päätti perustaa uudelleen tarkastusvaliokunnan, palkitsemisvaliokunnan ja nimitysvaliokunnan.

Hallituksen riippumattomuus

Hallitus arvioi kunkin jäsenen riippumattomuuden varsinaisen yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessa hallinnointikoodin mukaisesti.

Kaikki hallituksen jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia. Kaj-Gustaf Bergh, Ralf Böer, Gustaf Gripenberg, Ingrid Jonasson Blank, Karsten Slotte ja Jukka Suominen ovat myös ei-riippuvaisia merkittävistä osakkeenomistajista. Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth ja Louise Fromond ovat riippuvaisia merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen toiminta vuonna 2012

Hallitus kokoontui 11 kertaa vuonna 2012. Jäsenten keskimääräinen osallistuminen hallituksen kokouksiin oli
97 %. Tilikauden säännöllisen hallitustyön lisäksi vuoden 2012 painopisteitä olivat integroidun strategian ja yhteisen toimintamallin toteutus, uusi Wärtsilä-omistajastrategia, EMEA-alueen investointiohjelma, organisaatiorakenteet sekä johdon nimitykset.

Hallituksen ja valiokuntien kokoukset vuonna 2012
Tarkastus- Palkitsemis- Nimitys-

Hallitus valiokunta valiokunta valiokunta
1.1.-31.12.2012 11 kokousta 4 kokousta 6 kokousta 2 kokousta
Kaj-Gustaf Bergh 11 - 6 2
Alexander Ehrnrooth 11 4 - 2
Paul Ehrnrooth 11 4 - 2
Ralf Böer 11 - 6 -
Louise Fromond 10 4 - -
Gustaf Gripenberg 11 4 - -
Ingrid Jonasson Blank 11 - 6 -
Karsten Slotte 9 4 - -
Jukka Suominen 11 - 6 -